St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

ADRESSEN
Overheid Diversen:

Ministerie

 

 

 

 
www.overheid.nl

 

Ministerie van Algemene Zaken:
     Binnenhof 19
     postbus 20001
     2500 EA  DEN HAAG
     070-3564100
     www.rijksoverheid.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
     Turfmarkt 147
     postbus 20011
     2500 EA  DEN HAAG
     070-4266426
     www.rijksoverheid.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken:
     Bezuidenhoutseweg 67
     postbus 20061
     2500 EB  DEN HAAG
     070-3486486
     www.rijksoverheid.nl

Ministerie van Defensie:
     Plein 4
     postbus 20701
     2500 ES  DEN HAAG
     070-3188188
     www.rijksoverheid.nl

Ministerie van Economische Zaken:
     Bezuidenhoutseweg 73
     postbus 20401
     2500 EK  DEN HAAG
     070-3798911
     www.rijksoverheid.nl

Ministerie van FinanciŽn:
     Korte Voorhout 7
     postbus 20201
     2500 EE  DEN HAAG
     070-3428000
     www.rijksoverheid.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu:
     Plesmanweg 1-6
     postbus 20901
     2500 EX  DEN HAAG
     070-4560000
     www.rijksoverheid.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
     Rijnstraat 50
     postbus 16375
     2500 BJ  DEN HAAG
     070-4123456
     www.rijksoverheid.nl
     (zie ook: Dienst Uitvoering Onderwijs)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
     Anna van Hannoverstraat 4
     postbus 90801
     2509 LV  DEN HAAG
     070-3334444
     www.rijksoverheid.nl

Ministerie van Veiligheid en Justitie:
     Turfmarkt 147
     postbus 20301
     2500 EH  DEN HAAG
     070-3707911
     www.rijksoverheid.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
     Rijnstraat 50
     postbus 20350
     2500 EJ  DEN HAAG
     070-3407911
     www.rijksoverheid.nl

Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (ambt opgeheven m.i.v. 22 februari 2007)

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:
     Bezuidenhoutseweg 67
     postbus 20061
     2500 EB  DEN HAAG
     070-3486486
     www.rijksoverheid.nl

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (ambt opgeheven m.i.v. 5 november 2012)

Minister voor Jeugd en Gezin (ambt opgeheven m.i.v. 14 oktober 2010)

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking (ambt opgeheven m.i.v. 14 oktober 2010)

Minister voor Wonen en Rijksdienst:
     Turfmarkt 147
     postbus 20011
     2500 EA  DEN HAAG
     070-4266426
     www.rijksoverheid.nl

Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (voorheen Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, voorheen Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid) (ambt opgeheven m.i.v. 14 oktober 2010)

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | index adressen | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x