De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  237,16 |  225,30 |11,86
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  474,32 |  450,60 |23,72
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  923,47 |  877,30 |46,17
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      
alleenstaande ouder   |  237,16 |  225,30 |11,86
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  748,84 |  711,40 |37,44
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |1197,99 |1138,09 |59,90
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: 21      
alleenstaande of alleenstaande ouder   |  960,83 |  912,79 |48,04
gehuwden   |1372,62 |1303,99 |68,63
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder: 22      
alleenstaande of alleenstaande ouder   |1077,63 |1023,75 |53,88
gehuwden; één of beide echtgenoten pensioengerechtigde leeftijd of ouder   |1471,68 |1398,10 |73,58
Verblijf in een inrichting: 23      
alleenstaande of alleenstaande ouder 23:1 |  304,18 |  288,97 |15,21
+ toeslag €|39,00 (incl. VT) 23:2 |  343,18 |  326,02 |17,16
gehuwden 23:1 |  473,13 |  449,47 |23,66
+ toeslag €|85,00 (incl. VT) 23:2 |  558,13 |  530,22 |27,91