Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De netto-uitkering inclusief vakantietoeslag, genoemd in artikel 5 onderscheidenlijk artikel 63e van de Ioaw, bedraagt per maand: ¹

Categorie Uitkering
incl. VT
Gehuwden, beiden 21 jaar of ouder, ieder |x708,66
Alleenstaande woningdeler |x779,53
Alleenstaande 23 jaar of ouder |x992,12

1. Zie de Staatscouranten in de geschiedenis van artikel 5 van de Ioaw voor de normbedragen (met toelichting) vanaf 1 januari 1996.

 

De brutogrondslag inclusief vakantietoeslag als bedoeld in artikel 5 van de Ioaw bedraagt per maand: ²

Categorie Uitkering
incl. VT
Gehuwden, beiden 21 jaar of ouder, tezamen |1636,62
Alleenstaande woningdeler 930,03
Alleenstaande 23 jaar of ouder |1265,19

2. Zie ook: Regeling vaststelling grondslagen Ioaw.