St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Invoeringswet WWO (IWWO)

 

ACADEMISCH  STATUUT

Tekst zoals deze geldt op 21 januari 2014
Volgende actualisering: juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 23 juni 1988, houdende vaststelling van het Academisch Statuut

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 16 oktober 1987, nr. 9419/4610, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
     Gelet op de artikelen 11, tweede lid, 12, tweede, vierde en vijfde lid, 13, vijfde lid, 16, eerste, tweede en vierde lid, 17, eerste, tweede en derde lid, 18, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 19, 20, eerste lid, 21, tweede lid, 22, tweede lid, 24, tweede lid, 28, eerste lid, 29, eerste lid, 30 en 231, vierde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414);
     Voorts gelet op artikel D.3 van de Invoeringswet WWO (Stb. 1986, 388), artikel 5 van de Tijdelijke wet taakverdeling WO, artikel 7 van de Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen WO en artikel 31, derde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs;
     Gezien de adviezen van de universiteiten en van de Onderwijsraad (advies van 15 mei 1987, nr. 3A/416 T);
     De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1988, nr. W05.87.0576);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 13 juni 1988, nr. 88010708/4610, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Hoofdstuk I. Algemeen deel

Afdeling I. Algemene bepaling

Artikel 1 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling II. De studierichtingen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 2 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 3 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. Experimentele studierichtingen

Artikel 4 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 5 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 6 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 7 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 8 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. Vrije studierichtingen

Artikel 9 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 10 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 11 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. Vrij doctoraal examen

Artikel 12 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. In deeltijdse vorm verzorgde studierichtingen

Artikel 13 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 14 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 15 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 16 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 17 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling III. De opleidingen der tweede fase

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 18 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 19 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. Experimentele opleidingen

Artikel 20 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 21 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 22 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 23 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 24 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. In deeltijdse vorm verzorgde opleidingen

Artikel 25 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling IV. Enkele bepalingen betreffende het onderwijs

§ 1. De indeling van het studiejaar

Artikel 26 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. Praktische oefeningen

Artikel 27 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. Studielast en studievoortgang

Artikel 28 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 29 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 30 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling V. De examens

§ 1. De inrichting van de examens

Artikel 31 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 32 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 33 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 34 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De aanwijzing van andere deskundigen als lid van de examencommissie

Artikel 35 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. Het afnemen van examens

Artikel 36 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 37 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 38 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 39 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 40 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. Het aanvullend examen

Artikel 41 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VI. De toegang tot het afleggen van examens van de eerste fase

§ 1. Voorwaarden betreffende het afleggen van examens, te stellen aan de bezitters van een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd eindexamen of staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Artikel 42 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 43 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 44 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 45 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VII. Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het afleggen van examens

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 46 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 47 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. Vrijstellingen op grond van eerder behaalde examenresultaten aan een universiteit

Artikel 48 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 49 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 50 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 51 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 52 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VIII. De toelating tot en de inrichting van de opleidingen van de tweede fase

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 53 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 54 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De commissie van toelating

Artikel 55 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 56 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 57 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 58 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 59 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 60 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. Bijzondere bepalingen betreffende de opleiding tot leraar

Artikel 61 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 62 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 63 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 64 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 65 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 66 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 67 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 68 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 69 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 70 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 71 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling IX. Hoedanigheden en titels

§ 1. Vereisten ter verkrijging van hoedanigheden

Artikel 72 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 73 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 74 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 75 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 76 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 77 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. Vereisten ter verkrijging, in bepaalde gevallen, van het recht op het voeren van de titel ingenieur of de titel doctorandus

Artikel 78 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 79 [Vervallen per 31-08-1993]

Hoofdstuk II. De studierichtingen

Titel I. De studierichtingen van de universiteiten

Afdeling I. Godgeleerdheid

Artikel 80 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 81 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling II. Rechtsgeleerdheid

§ 1. De studierichting Nederlands recht

Artikel 82 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 83 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De notariële studierichting

Artikel 84 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 85 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De fiscaal-juridische studierichting

Artikel 86 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 87 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De internationaal-juridische studierichting

Artikel 88 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 89 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. De juridische bestuurswetenschappelijke studierichting

Artikel 90 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 91 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 6. De juridische politiek-wetenschappelijke studierichting

Artikel 92 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 93 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 7. De Studierichtingen Antilliaans recht en Arubaans recht

Artikel 94 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 95 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling III. Geneeskunde

§ 1. De studierichting der geneeskunde

Artikel 96 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 97 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der tandheelkunde

Artikel 98 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 99 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling IV. Wiskunde en natuurwetenschappen

§ 1. De studierichting der wiskunde

Artikel 100 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 101 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 102 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der technische mechanica

Artikel 103 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 104 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der sterrenkunde

Artikel 105 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 106 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 107 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der natuurkunde

Artikel 108 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 109 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 110 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. De studierichting der technische natuurkunde

Artikel 111 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 112 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 113 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 6. De studierichting der informatica

Artikel 114 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 115 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 116 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 7. De studierichting der scheikunde

Artikel 117 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 118 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 119 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 8. De studierichting der technische scheikunde

Artikel 120 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 121 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 122 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 9. De studierichting der farmacochemie

Artikel 123 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 124 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 125 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 10. De studierichting der geologie

Artikel 126 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 127 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 11. De studierichting der geofysica

Artikel 128 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 129 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 130 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 12. De studierichting der biologie

Artikel 131 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 132 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 13. De studierichting der farmacie

Artikel 133 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 134 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 135 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling V. Letteren

§ 1. De studierichtingen der taalwetenschap

Artikel 136 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 137 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 138 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 139 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 140 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 141 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der algemene literatuurwetenschap

Artikel 142 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 143 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2a. De studierichting der taal- en literatuurwetenschap

Artikel 143a [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 143b [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der fonetiek

Artikel 144 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 145 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der Griekse en Latijnse taal en cultuur

Artikel 146 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 147 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 148 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. De studierichting der Nederlandse taal- en letterkunde

Artikel 149 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 150 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 151 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 6. De studierichtingen der Romaanse talen en hun letterkunde

Artikel 152 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 153 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 154 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 155 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 7. De studierichtingen der Germaanse talen en hun letterkunde

Artikel 156 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 157 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 158 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 159 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 8. De studierichting der Nieuwgriekse taal- en letterkunde

Artikel 160 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 161 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 162 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 9. De studierichting der Slavische talen en hun letterkunde

Artikel 163 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 164 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 165 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 10. De studierichting der Finoegrische talen en hun letterkunde

Artikel 166 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 167 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 168 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 11. De studierichtingen der niet-westerse talen en culturen

Artikel 169 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 170 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 171 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 172 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 12. De studierichting der Afrikaanse taalkunde

Artikel 173 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 174 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 175 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 13. De studierichting der geschiedenis

Artikel 176 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 177 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 14. De studierichting der kunstgeschiedenis en archeologie

Artikel 178 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 179 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 180 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 15. De studierichting der archeologie

Artikel 181 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 182 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 16. De studierichting der muziekwetenschap

Artikel 183 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 184 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 185 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 17. De studierichting der theaterwetenschap

Artikel 186 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 187 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 188 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 18. De studierichting der maatschappijgeschiedenis

Artikel 188a [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 188b [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 188c [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VI. Economische wetenschappen

§ 1. De studierichting der economie

Artikel 189 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 190 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 191 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der fiscale economie

Artikel 192 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 193 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der econometrie

Artikel 194 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 195 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 196 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der actuariële wetenschappen

Artikel 197 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 198 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 199 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VII. Sociale wetenschappen

§ 1. De studierichting der onderwijskunde

Artikel 200 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 201 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der sociologie

Artikel 202 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 203 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 204 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der politicologie

Artikel 205 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 206 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 207 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der culturele antropologie en der sociologie der niet-westerse samenlevingen

Artikel 208 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 209 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 210 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. De studierichting der communicatiewetenschap

Artikel 211 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 212 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 6. De studierichting der bestuurskunde

Artikel 213 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 214 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 215 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 7. De studierichting der psychologie

Artikel 216 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 217 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 218 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 8. De studierichting der pedagogische wetenschappen

Artikel 219 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 220 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 221 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VIII. Diergeneeskunde

De studierichting der diergeneeskunde

Artikel 222 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 223 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling IX. Wijsbegeerte

§ 1. De studierichting der wijsbegeerte

Artikel 224 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 225 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 226 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De bovenbouwstudierichting der wijsbegeerte

Artikel 227 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 228 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling X. Geografie en prehistorie

§ 1. De studierichting der fysische geografie

Artikel 229 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 230 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der sociale geografie

Artikel 231 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 232 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 233 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der planologie

Artikel 234 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 235 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 236 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der pre- en protohistorie

Artikel 237 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 238 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling XI. Lichamelijke opvoeding

De studierichting der lichamelijke opvoeding

Artikel 239 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 240 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling XII. Bedrijfskunde

De studierichting der bedrijfskunde

Artikel 241 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 242 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 243 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling XIII. Beleid en management gezondheidszorg

De studierichting van het beleid en het management in de gezondheidszorg

Artikel 243a [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 243b [Vervallen per 31-08-1993]

Titel II. De studierichtingen van de technische universiteiten

§ 1. De studierichting der bestuurskunde

Artikel 244 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 245 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 246 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 1a. De studierichting der toegepaste onderwijskunde

Artikel 246a [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 246b [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 246c [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der technische wiskunde

Artikel 247 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 248 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 249 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der technische informatica

Artikel 250 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 251 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 252 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der civiele techniek

Artikel 253 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 254 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 255 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. De studierichting der geodesie

Artikel 256 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 257 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 258 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 6. De studierichting der bouwkunde

Artikel 259 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 260 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 261 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 7. De studierichting der werktuigbouwkunde

Artikel 262 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 263 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 264 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 8. De studierichting der elektrotechniek

Artikel 265 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 266 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 267 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 9. De studierichting der scheikundige technologie

Artikel 268 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 269 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 270 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 10. De studierichting der mijnbouwkunde en petroleumwinning

Artikel 271 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 272 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 273 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 11. De studierichting der technische natuurkunde

Artikel 274 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 275 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 276 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 12. De studierichting der maritieme techniek

Artikel 277 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 278 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 279 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 13. De studierichting der luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

Artikel 280 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 281 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 282 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 14. De studierichting der technische bedrijfskunde

Artikel 283 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 284 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 285 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 15. De studierichting der materiaalkunde

Artikel 286 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 287 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 288 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 16. De studierichting van het industrieel ontwerpen

Artikel 289 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 290 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 291 [Vervallen per 31-08-1993]

Titel III. De studierichtingen van de landbouwuniversiteit

§ 1. De plantenteeltkundige studierichtingen

Artikel 292 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 293 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 294 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 295 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der zoötechniek

Artikel 296 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 297 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De chemische en technologische studierichtingen

Artikel 298 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 299 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 300 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 301 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichtingen met betrekking tot het landgebruik

Artikel 302 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 303 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 304 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 305 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. De studierichting der agrarische economie

Artikel 306 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 307 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 6. De studierichtingen met betrekking tot de ontwikkelings- en tropische studies

Artikel 307a [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 307b [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 307c [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 308 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 309 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 7. De studierichting der huishoud- en consumentenwetenschappen

Artikel 310 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 311 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 8. De studierichting der biologie

Artikel 312 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 313 [Vervallen per 31-08-1993]

Hoofdstuk III. De opleidingen van de tweede fase

Afdeling I. De opleidingen ter voorbereiding op het artsexamen, het tandartsexamen, het dierenartsexamen en het apothekersexamen

§ 1. De opleiding ter voorbereiding op het artsexamen

Artikel 314 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 315 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 316 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 317 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De opleiding ter voorbereiding op het tandartsexamen

Artikel 318 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 319 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 320 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 321 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De opleiding ter voorbereiding op het dierenartsexamen

Artikel 322 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 323 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 324 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 325 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De opleiding ter voorbereiding op het apothekersexamen

Artikel 326 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 327 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 328 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 329 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling II. Opleidingen, die vereist zijn of dienstig kunnen zijn voor het bekleden van een of meer maatschappelijke betrekkingen

De opleiding tot wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied

Artikel 330 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 331 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 332 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 333 [Vervallen per 31-08-1993]

Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 334 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 335 [Vervallen per 01-09-1992]

Artikel 336. Vrijstelling getuigschriften Nijenrode en I.I.S.S.

1. De bezitter van een getuigschrift van met goed gevolg voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 september 1982 (Stb. 558) afgelegd examen in de bedrijfskunde, uitgaande van de Stichting Nijenrode, Instituut voor Bedrijfskunde, gevestigd te Breukelen, is vrijgesteld van het afleggen van het propedeutisch examen van de studierichting der economie.

2. De bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Studiën, gevestigd te 's-Gravenhage, kan tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, op een daartoe strekkend verzoek worden vrijgesteld van het afleggen van een of meer der in hoofdstuk I van het Academisch Statuut, zoals vastgesteld bij dit besluit, bedoelde examens of gedeelten daarvan.

3. De in het tweede lid bedoelde vrijstelling wordt verleend door het college van bestuur, overeenkomstig het advies van de desbetreffende examencommissie.

Artikel 337 [Vervallen per 31-12-1995]

Artikel 338 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 339 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 340 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 341 [Vervallen per 31-08-1993]

 

 

     Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

 

's-Gravenhage, 23 juni 1988

 

BEATRIX

 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
W.J. Deetman

De Minister van Landbouw en Visserij,
G.J.M. Braks

 

Uitgegeven de eenentwintigste juli 1988
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

 

 

Inhoud

 

HOOFDSTUK I.

Algemeen deel

Afdeling I.

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsbepalingen

Afdeling II.

De studierichtingen

§ 1.

Algemene bepalingen

Artikel 2.

Aan instelling te verbinden studierichtingen

Artikel 3.

Voorstel tot opneming studierichtingen in statuut

§ 2.

Experimentele studierichtingen

Artikel 4.

Verzoek om goedkeuring experimentele studierichting

Artikel 5.

Beslissing op verzoek om goedkeuring

Artikel 6.

Verzoek tot opneming experimentele studierichtingen in statuut

Artikel 7.

Verlenging termijn van goedkeuring

Artikel 8.

Opheffing experimentele studierichting

§ 3.

Vrije studierichtingen

Artikel 9.

Instelling vrije studierichtingen

Artikel 10.

Propedeutisch examen vrije studierichting

Artikel 11.

Doctoraal examen vrije studierichting

§ 4.

Vrij doctoraal examen

Artikel 12.

Toegang vrij doctoraal examen

§ 5.

In deeltijdse vorm verzorgde studierichtingen

Artikel 13.

Deeltijd studierichtingen

Artikel 14.

Verzoek om goedkeuring deeltijd studierichtingen

Artikel 15.

Vereisten verzoek om goedkeuring, cursusduur

Artikel 16.

Goedkeuring voor bepaalde termijn, publikatie

Artikel 17.

Verlenging termijn van goedkeuring

Afdeling III.

De opleidingen der tweede fase

§ 1.

Algemene bepalingen

Artikel 18.

Aan instelling te verbinden opleidingen

Artikel 19.

Voorstel tot opneming in statuut

§ 2.

Experimentele opleidingen

Artikel 20.

Verzoek om goedkeuring experimentele opleiding

Artikel 21.

Beslissing op verzoek om goedkeuring

Artikel 22.

Verzoek tot opneming experimentele opleiding in statuut

Artikel 23.

Verlenging termijn van goedkeuring

Artikel 24.

Opheffing experimentele opleiding

§ 3.

In deeltijdse vorm verzorgde opleidingen

Artikel 25.

Deeltijdopleidingen, verzoek om goedkeuring voor termijn, verlenging termijn

Afdeling IV.

Enkele bepalingen betreffende het onderwijs

§ 1.

De indeling van het studiejaar

Artikel 26.

Regeling indeling studiejaar

§ 2.

Praktische oefeningen

Artikel 27.

Praktische oefeningen

§ 3.

Studielast en studievoortgang

Artikel 28.

Raming studielast

Artikel 29.

Studielast studierichting, opleiding

Artikel 30.

Registratie studievoortgang, beoordeling raming studielast

Afdeling V.

De examens

§ 1.

De inrichting van de examens

Artikel 31.

Inhoud nadere regeling inzake inhoud examens

Artikel 32.

Overige voorschriften nadere regeling

Artikel 33.

Verplichte praktische oefeningen

Artikel 34.

Inzage examenwerk

§ 2.

De aanwijzing van andere deskundigen als lid van de examencommissie

Artikel 35.

Andere deskundigen als lid van de examencommissie

§ 3.

Het afnemen van examens

Artikel 36.

Afnemen van examens, beoordeling

Artikel 37.

Mondelinge examens, taal

Artikel 38.

Verklaring uitslag examenonderdeel

Artikel 39.

Vaststelling uitslag examen

Artikel 40.

Cum laude

§ 4.

Het aanvullende examen

Artikel 41.

Aanvullend examen

Afdeling VI.

De toegang tot het afleggen van examens van de eerste fase

§ 1.

Voorwaarden betreffende het afleggen van examens, te stellen aan bezitters van een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd eindexamen of staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Artikel 42.

Vooropleidingseisen toegang propedeutisch examen bepaalde studierichtingen

Artikel 43.

Aanwijzing per studierichting van verplichte vakken VWO

Artikel 44.

Verplichte vakken VWO voor studierichtingen technische universiteit

Artikel 45.

Verplichte vakken VWO voor studierichtingen landbouwuniversiteit

Afdeling VII.

Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het afleggen van examens

§ 1.

Algemene bepalingen

Artikel 46.

Betekenis vrijstelling

Artikel 47.

Vrijstelling op grond van buiten-universitaire kennis of ervaring

§ 2.

Vrijstellingen op grond van eerder behaalde examenresultaten aan een universiteit

Artikel 48.

Vrijstelling op grond van doctoraal examen

Artikel 49.

Vrijstelling op grond van examens eerste fase

Artikel 50.

Vrijstelling op grond van examens tweede fase

Artikel 51.

Aanvullend bewijs van bekwaamheid eerste fase

Artikel 52.

Aanvullend bewijs van bekwaamheid tweede fase

Afdeling VIII.

De toelating tot en de inrichting van de opleidingen van de tweede fase

§ 1.

Algemene bepalingen

Artikel 53.

Algemene bepaling

Artikel 54.

Vaststelling toelatingsregeling

§ 2.

De commissie van toelating

Artikel 55.

Samenstelling commissie van toelating

Artikel 56.

Taak commissie van toelating

Artikel 57.

Beoordeling verzoek om toelating

Artikel 58.

Horen verzoeker

Artikel 59.

Inlichtingen door examencommissie, verklaring bewijs van bekwaamheid hbo-abituriënt

Artikel 60.

Vaststelling en toezending uitslag beoordeling

§ 3.

Bijzondere bepalingen betreffende de opleiding tot leraar

Artikel 61.

Algemene bepaling

Artikel 62.

Doeleinden lerarenopleiding

Artikel 63.

De commissie van toelating

Artikel 64.

Taakuitoefening commissie van toelating

Artikel 65.

Voorwaarden verzoek om toelating

Artikel 66.

Beoordeling verzoek om toelating

Artikel 67.

Inhoud examen

Artikel 68.

Verplicht schoolpracticum

Artikel 69.

Practicum in verwant vak, instituutspracticum

Artikel 70.

Samenstelling examencommissie

Artikel 71.

Vrijstelling

Afdeling IX.

Hoedanigheden en titels

§ 1.

Vereisten ter verkrijging van hoedanigheden

Artikel 72.

Meester in de rechten

Artikel 73.

Psycholoog

Artikel 74.

Arts

Artikel 75.

Tandarts

Artikel 76.

Dierenarts

Artikel 77.

Apotheker

§ 2.

Titel ingenieur, titel doctorandus

Artikel 78.

Titel ingenieur

Artikel 79.

Titel doctorandus

HOOFDSTUK II.

De studierichtingen

TITEL I.

De studierichtingen van de universiteiten

Afdeling I. (Art. 80-81)

Godgeleerdheid

Afdeling II.

Rechtsgeleerdheid

§ 1. (Art. 82-83)

Nederlands recht

§ 2. (Art. 84-85)

De notariële studierichting

§ 3. (Art. 86-87)

De fiscaal-juridische studierichting

§ 4. (Art. 88-89)

De internationaal-juridische studierichting

§ 5. (Art. 90-91)

De juridische bestuurswetenschappelijke studierichting

§ 6. (Art. 92-93)

De juridische politiek-wetenschappelijke studierichting

§ 7. (Art. 94-95)

Antilliaans recht, Arubaans recht

Afdeling III.

Geneeskunde

§ 1. (Art. 96-97)

Geneeskunde

§ 2. (Art. 98-99)

Tandheelkunde

Afdeling IV.

Wiskunde en natuurwetenschappen

§ 1. (Art. 100-102)

Wiskunde

§ 2. (Art. 103-104)

Technische mechanica

§ 3. (Art. 105-107)

Sterrenkunde

§ 4. (Art. 108-110)

Natuurkunde

§ 5. (Art. 111-113)

Technische natuurkunde

§ 6. (Art. 114-116)

Informatica

§ 7. (Art. 117-119)

Scheikunde

§ 8. (Art. 120-122)

Technische scheikunde

§ 9. (Art. 123-125)

Farmacochemie

§ 10. (Art. 126-127)

Geologie

§ 11. (Art. 128-130)

Geofysica

§ 12. (Art. 131-132)

Biologie

§ 13. (Art. 133-135)

Farmacie

Afdeling V.

Letteren

§ 1. (Art. 136-141)

Taalwetenschap

§ 2. (Art. 142-143)

Algemene literatuurwetenschap

§ 2a. (Art. 143a-143b)

Taal- en literatuurwetenschap

§ 3. (Art. 144-145)

Fonetiek

§ 4. (Art. 146-148)

Griekse en Latijnse taal en cultuur

§ 5. (Art. 149-151)

Nederlandse taal- en letterkunde

§ 6. (Art. 152-155)

Romaanse talen en hun letterkunde

§ 7. (Art. 156-159)

Germaanse talen en hun letterkunde

§ 8. (Art. 160-162)

Nieuwgriekse taal- en letterkunde

§ 9. (Art. 163-165)

Slavische talen en hun letterkunde

§ 10. (Art. 166-168)

Finoegrische talen en hun letterkunde

§ 11. (Art. 169-172)

Niet-westerse talen en culturen

§ 12. (Art. 173-175)

Afrikaanse taalkunde

§ 13. (Art. 176-177)

Geschiedenis

§ 14. (Art. 178-180)

Kunstgeschiedenis en archeologie

§ 15. (Art. 181-182)

Archeologie

§ 16. (Art. 183-185)

Muziekwetenschap

§ 17. (Art. 186-188)

Theaterwetenschap

§ 18. (Art. 188a-188c)

Maatschappijgeschiedenis

Afdeling VI.

Economische wetenschappen

§ 1. (Art. 189-191)

Economie

§ 2. (Art. 192-193)

Fiscale economie

§ 3. (Art. 194-196)

Econometrie

§ 4. (Art. 197-199)

Actuariële wetenschappen

Afdeling VII.

Sociale wetenschappen

§ 1. (Art. 200-201)

Onderwijskunde

§ 2. (Art. 202-204)

Sociologie

§ 3. (Art. 205-207)

Politicologie

§ 4. (Art. 208-210)

Culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen

§ 5. (Art. 211-212)

Communicatiewetenschap

§ 6. (Art. 213-215)

Bestuurskunde

§ 7. (Art. 216-218)

Psychologie

§ 8. (Art. 219-221)

Pedagogische wetenschappen

Afdeling VIII.

Diergeneeskunde

(Art. 222-223)

 

Afdeling IX.

Wijsbegeerte

§ 1. (Art. 224-226)

Wijsbegeerte

§ 2. (Art. 227-228)

De bovenbouwstudierichting der wijsbegeerte

Afdeling X.

Geografie en prehistorie

§ 1. (Art. 229-230)

Fysische geografie

§ 2. (Art. 231-233)

Sociale geografie

§ 3. (Art. 234-236)

Planologie

§ 4. (Art. 237-238)

Pre- en protohistorie

Afdeling XI.

Lichamelijke opvoeding

(Art. 239-240)

 

Afdeling XII.

Bedrijfskunde

(Art. 241-243)

 

Afdeling XIII.

Beleid en management gezondheidszorg

(Art. 243a-243b)

 

TITEL II.

De studierichtingen van de technische universiteiten

§ 1. (Art. 244-246)

Bestuurskunde

§ 1a. (Art. 246a-246c)

Toegepaste onderwijskunde

§ 2. (Art. 247-249)

Technische wiskunde

§ 3. (Art. 250-252)

Technische informatica

§ 4. (Art. 253-255)

Civiele techniek

§ 5. (Art. 256-258)

Geodesie

§ 6. (Art. 259-261)

Bouwkunde

§ 7. (Art. 262-264)

Werktuigbouwkunde

§ 8. (Art. 265-267)

Elektrotechniek

§ 9. (Art. 268-270)

Scheikundige technologie

§ 10. (Art. 271-273)

Mijnbouwkunde en petroleumwinning

§ 11. (Art. 274-276)

Technische natuurkunde

§ 12. (Art. 277-279)

Maritieme techniek

§ 13. (Art. 280-282)

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

§ 14. (Art. 283-285)

Technische bedrijfskunde

§ 15. (Art. 286-288)

Materiaalkunde

§ 16. (Art. 289-291)

Industrieel ontwerpen

TITEL III.

De studierichtingen van de landbouwuniversiteit

§ 1. (Art. 292-295)

De plantenteeltkundige studierichtingen

§ 2. (Art. 296-297)

Zoötechniek

§ 3. (Art. 298-301)

De chemische en technologische studierichtingen

§ 4. (Art. 302-305)

De studierichtingen met betrekking tot het landgebruik

§ 5. (Art. 306-307)

Agrarische economie

§ 6. (Art. 307a-309)

De studierichtingen met betrekking tot de ontwikkelings- en tropische studies

§ 7. (Art. 310-311)

Huishoud- en consumentenwetenschappen

§ 8. (Art. 312-313)

Biologie

HOOFDSTUK III.

De opleidingen van de tweede fase

Afdeling I.

De opleidingen ter voorbereiding op het artsexamen, het tandartsexamen, het dierenartsexamen, het apothekersexamen

§ 1. (Art. 314-317)

Het artsexamen

§ 2. (Art. 318-321)

Het tandartsexamen

§ 3. (Art. 322-325)

Het dierenartsexamen

§ 4. (Art. 326-329)

Het apothekersexamen

Afdeling II.

Opleidingen, die vereist zijn of dienstig kunnen zijn voor het bekleden van een of meer maatschappelijke betrekkingen

(Art. 330-333)

Wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied

HOOFDSTUK IV.

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 334.

Intrekking andere regelingen

Artikel 335.

Overgangsbepaling vrijstelling van examens

Artikel 336.

Vrijstelling getuigschriften Nijenrode en I.I.S.S.

Artikel 337.

Overgangsbepaling accountancy

Artikel 338.

Invoering studielastraming

Artikel 339.

Wijziging andere besluiten

Artikel 340.

Inwerkingtreding

Artikel 341.

Citeertitel

 

 

 

 

    
 

x

   

home | IWWO | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x