Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
   

St-AB.nl

 

 
  
 

 
 

 

             

 
vorige

 

Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW)

Artikel 963

 

 

 

 
(Voor de actuele versie klik hier,
voor de nadere regelgeving klik hier)

 
Artikel 963

1. Van de artikelen 960 en 962 lid 2 en lid 3, eerste zin, kan niet worden afgeweken.

2. Van artikel 953 kan niet ten nadele van de verzekerde worden afgeweken.

3. Van artikel 947, tweede zin, kan niet ten nadele van de derde worden afgeweken.

4. Van artikel 954 kan niet ten nadele van de benadeelde worden afgeweken.

5. Van artikel 957 lid 2 kan niet ten nadele van de verzekeringnemer of de verzekerde worden afgeweken.

6. Van artikel 959 lid 1 kan niet ten nadele van de verzekeringnemer of de verzekerde worden afgeweken voor zover de in dit lid bedoelde kosten niet het bedrag overschrijden dat gelijk is aan de verzekerde som en de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is die de verzekering anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft gesloten.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

Boek 7 BW | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x