Art. 49. [Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 200Stcrt. 1996, 247Stcrt. 1997, 244Stcrt. 1998, 242Stcrt. 1999, 243Stcrt. 2000, 245Stcrt. 2001, 244Stcrt. 2002, 241Stb. 2003, 376]
Indien de alleenstaande, de alleenstaande ouder of één van de echtgenoten 65 jaar of ouder is, wordt voor de vaststelling van de hoogte van de bijstand een in de vorm van een periodieke uitkering ontvangen particuliere oudedagsvoorziening buiten beschouwing gelaten tot een bedrag van:
a. voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder: €|16,45 per kalendermaand;
b. voor de gehuwden tezamen: €|32,90 per kalendermaand.