Art. 57. [Aanpassing bedragen art. 30]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 691Stb. 1997, 791Stb. 2003, 376]
Onze Minister herziet de bedragen, genoemd in artikel 30, tweede lid, met ingang van de dag waarop het netto-ouderdomspensioen en de daarbij behorende vakantie-uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet wijzigen, met het percentage van die wijziging.