Art. 73. [Uitbetaling algemene bijstand en vakantietoeslag | Afwijkende uitbetaling algemene bijstand]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AD3618]
-1. Burgemeester en wethouders betalen de algemene bijstand maandelijks achteraf.
-2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de algemene bijstand over een kortere of langere periode te betalen indien dit gelet op de omstandigheden van de belanghebbende wenselijk is.
-3. In afwijking van het eerste lid wordt de vakantietoeslag, voor zover niet reeds eerder betaald, jaarlijks betaald in de maand juni over de aan die maand voorafgaande twaalf maanden, dan wel in de maand waarin de algemene bijstand eindigt.