Art. 100. [Verhaal op nalatenschap]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
-1. Kosten van bijstand worden verhaald op de nalatenschap van de persoon indien sprake is van een situatie als bedoeld in de artikelen 79, 81 en 82 en voor zover vóór het overlijden nog geen terugvordering heeft plaatsgevonden.
-2. Kosten van bijstand verleend in de vorm van geldlening of als gevolg van borgtocht worden op de nalatenschap van de persoon verhaald.