Art. 140a. [Reformatio in peius]  [GeschiedenisStb. 1996, 248Stb. 2003, 376]
In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep het bedrag waarop de boete is vastgesteld ook ten nadele van de belanghebbende wijzigen.