De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
27 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar: 21 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  656,93 |  624,08 |32,85
+ max. gemeentelijke toeslag €|262,77 (incl. VT) 25:2 |  919,70 |  873,71 |45,98
alleenstaande ouder   |  919,70 |  873,71 |45,98
+ max. gemeentelijke toeslag €|262,77 (incl. VT) 25:2 |1182,47 |1123,34 |59,12
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 65 jaar   |1313,85 |1248,16 |65,69
65 jaar of ouder: 22      

Zie ook: Bekendmaking van 16 december 2010, Stcrt. 2010, 21336 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.