Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene bijstandswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  AANWIJZING  REGISTRATIES  GEZAMENLIJKE  HUISHOUDING  1998


24 december 1997, Stb. 1997, 790
Inwerkingtreding: 1 januari 1998
(T.a.v. artt. 3:5 Wwb, 3:5 WIJ, 2:5 Wwik, 3:5 Abw, 3:5 Anw, 1:6 AOW, 1:7 CSV, 3:5 Ioaw, 2:6 IOW, 3:5 Ioaz, 1:6 TW, 1:1:6 Wet Wajong, 2:6 Wet WIA, 1:6 WAO, 1:6 WAZ, 1:6 Wvg en 1:6 ZW)

 

 

 

 
BESLUIT van 24 december 1997 tot het vaststellen van nadere regels inzake registraties die worden aangemerkt als gezamenlijke huishouding (Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AVF/97/4557;
     Gelet op artikel 3, vijfde lid, van de Algemene bijstandswet, artikel 3, vijfde lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 1, zesde lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 1, zesde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, artikel 3, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 3, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 1, zesde lid, van de Toeslagenwet, artikel 1, zesde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 1, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 1, zesde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 1, zesde lid, van de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 1, zesde lid, van de Ziektewet;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1997, nr. W12.97.0732);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AVF/97/5412;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wwb: Wet werk en bijstand;
b. Anw: Algemene nabestaandenwet;
c. AOW: Algemene Ouderdomswet;
d. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
e. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
f. TW: Toeslagenwet;
g. Wet Wajong: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
h. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
i.
WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
j. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
k. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning;
l. ZW: Ziektewet;
m. IOW: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

 

Art. 2. Toepassingsgebied
Dit besluit is van toepassing op registraties in de zin van:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | inhoud Abw | Abw-praktijk | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x