Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene bijstandswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourent

 

REGELING  TERUGVORDERING  GERINGE  BEDRAGEN


22 december 1997, Stcrt. 1997, 250
Inwerkingtreding: 31 december 1997
(T.a.v. artt. 78b Abw, 25b Ioaw,
35:5 IOW, 25b Ioaz, 23b Wik, 36:7 WW, 33:7 ZW, 7:13:10 Wazo, 77:7 Wet WIA, 57:7 WAO, 48 AAW, 20:7 TW, 24:7 AOW, 24:7 AKW, 53:7 Anw, 63:7 WAZ, 2:59:7 en 3:56:7 Wet Wajong en 35:9 Wet Rea)

 

 

 

 
REGELING houdende vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 78b van de Algemene bijstandswet en enige andere wetten (Regeling terugvordering geringe bedragen)

22 december 1997/nr. SV/UB/97/4302
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen
78b van de Algemene bijstandswet, 25b van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 25b van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 36 van de Werkloosheidswet, 33 van de Ziektewet, 57 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 48 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, 20 van de Toeslagenwet, 24 van de Algemene Ouderdomswet, 24 van de Algemene Kinderbijslagwet, 53 van de Algemene nabestaandenwet, 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 55 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. [Geen verplichte terugvordering tot |113,00 op jaarbasis]
Het bedrag als bedoeld in de artikelen
36 van de Werkloosheidswet, 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 33 van de Ziektewet, 57 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 77 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 48 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, 20 van de Toeslagenwet, 24 van de Algemene Ouderdomswet, 24 van de Algemene Kinderbijslagwet, 53 van de Algemene nabestaandenwet, 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 2:59 of 3:56 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en 35 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten is

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | inhoud Abw | Abw-praktijk | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x