Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG):
     Prinses Margrietplantsoen 49
     2595 BR  DEN HAAG
     070-8903530
     kbvg@kbvg.nl
     www.kbvg.nl

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB):
     Spui 184
     postbus 16020
     2500 BA  DEN HAAG
     070-3307111
     0900-3469393 (algemene notariële vragen; €|0,80 per minuut)
     info@knb.nl
     www.knb.nl
     www.notaris.nl

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA):
     Neuhuyskade 94
     postbus 30851
     2500 GW  DEN HAAG
     070-3353535
     info@advocatenorde.nl
     www.advocatenorde.nl

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN):
     Zeeburgerdijk 50
     1094 AE  AMSTERDAM
     020-2443180
     info@vsanadvocaten.nl
     www.vsanadvocaten.nl