AFDELING  3.1

Inleidende bepalingen

 

Art. 3:1. [Reikwijdte; schakelbepaling] (3.1.1)  [GeschiedenisVvWMvT + bis Stb. 1995, 355Stb. 1997, 510versie 1 januari 1998Stb. 2006, 24]
-1. Op besluiten, inhoudende algemeen verbindende voorschriften:
a. is afdeling 3.2 slechts van toepassing, voor zover de aard van de besluiten zich daartegen niet verzet;
b. zijn de afdelingen 3.6 en 3.7 niet van toepassing.
-2. Op andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten zijn de afdelingen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de handelingen zich daartegen niet verzet.

 

 

AFDELING  3.2

Zorgvuldigheid en belangenafweging

 

Art. 3:2. [Zorgvuldige voorbereiding] (3.2.1)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie: 98a, 98b99a, 99b, 99c, 99d, 00a, 00b, 00c, 00d, 00e, 00f, 00g, 01a, 01b, 01c, 01d, 01e, 01f, 01g, 01h, 01i, 02a, 02b, 02c, 04a, 04b, 04c, 04d, 04e, 04f, 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 05f, 05g, 05h, 05i, 05j, 05k, 05l, 05m, 05n, 06a, 06b, 06c, 06d, 06e, 06f, 06g, 06h, 06i, 06j, 06k, 06l, 06m, 07a, 07b, 07c, 07d, 07e, 08a, 08b, 08c, 08d, 08e, 09a, 09b, 09c, 09d, 09e, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 11a, 11b, 11c, 11d, 12a, 12b, 13a, 13c, 13d, 13e, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h]
Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

 

Art. 3:3. [Verbod van détournement de pouvoir] (3.2.2)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bisversie 1 januari 1998]
Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

 

Art. 3:4. [Belangenafweging; evenredigheid] (3.2.3)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie: 98a, 98b, 98c00a, 02a, 02b, 04a, 05a, 05b, 06a, 06b, 07a, 07b, 10a, 14a, 15a]
-1. Het bestuursorgaan

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.