BESLUIT van 24 december 1999, Stb. 2000, 7, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 1999, houdende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1999, 302), en van het Besluit van 19 oktober 1999 tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Stb. 1999, 447)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 december 1999, nr. MJZ1999260932, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
     Gelet op artikel IX van de Wet van 1 juli 1999, houdende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1999, 302), en op artikel III van het Besluit van 19 oktober 1999 tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Stb. 1999, 447);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.