BESLUIT van 26 januari 2000, Stb. 2000, 51, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 december 1999, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandverlening aan zelfstandigen (Stb. 1999, 542)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 januari 2000, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/ACT/00/1085a;
     Gelet op artikel II van de Wet van 9 december 1999, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandverlening aan zelfstandigen (Stb. 1999, 542);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.