BESLUIT van 28 januari 2000, Stb. 2000, 54, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 25 januari 2000, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/00/2632j;
     Gelet op artikel XVIII van de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden en artikel 2 van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.