BESLUIT van 29 mei 2000, Stb. 2000, 248, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale verzekering in verband met de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten en het Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 23 mei 2000, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AVF/00/24362;
     Gelet op artikel II van de Wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale verzekering in verband met de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten en artikel 10 van het Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.