BESLUIT van 28 juli 2000, Stb. 2000, 336, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet opheffing College van beroep studiefinanciering, alsmede vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 14.1 van de Wet studiefinanciering 2000

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 17 juli 2000, Directie Wetgeving, nr. 5040740/00/6;
     Gelet op artikel X van de Wet opheffing College van beroep studiefinanciering en artikel 14.1 van de Wet studiefinanciering 2000;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet opheffing College van beroep studiefinanciering, met uitzondering van artikel VII,

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.