BESLUIT van 27 september 2000, Stb. 2000, 384, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 september 2000, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/BU/2000/62149;
     Gelet op artikel 25 van de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.