BESLUIT van 4 oktober 2000, Stb. 2000, 409, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars uit te sluiten (Stb. 2000, 299) en van het Besluit van 26 september 2000 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wik en het Besluit krediethypotheek bijstand in verband met de vaststelling van de vermogenswaarde van de bezittingen, met zowel een zakelijk als een privékarakter, noodzakelijk voor de uitoefening van het beroep van kunstenaar en de voorwaarden voor de verlening van een Wik-uitkering onder verband van hypotheek

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 september 2000, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/ACT/00/62150;
     Gelet op artikel IV van de Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars uit te sluiten (Stb. 2000, 299) en artikel III van het Besluit van 26 september 2000 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wik en het Besluit krediethypotheek bijstand in verband met de vaststelling van de vermogenswaarde van de bezittingen, met zowel een zakelijk als een priv√©karakter, noodzakelijk voor de uitoefening van het beroep van kunstenaar en de voorwaarden voor de verlening van een Wik-uitkering onder verband van hypotheek;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.