BESLUIT van 20 oktober 2000, Stb. 2000, 465, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 28 september 2000 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de uitvoering en de verbetering van de handhaving van die wet (Stb. 2000, 463) en van het Besluit van 20 oktober 2000 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 1995, 406) in verband met de evaluatie van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 2000, 464) en de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de opheffing van het algemeen bordeelverbod

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2000, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/AAB/00/63794b;
     Gelet op artikel IV van de Wet van 28 september 2000 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de uitvoering en de verbetering van de handhaving van die wet (Stb. 2000, 463) en artikel III van het Besluit van 20 oktober 2000 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 1995, 406) in verband met de evaluatie van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 2000, 464) en de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de opheffing van het algemeen bordeelverbod;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 28 september 2000 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de uitvoering en de verbetering van de handhaving van die wet (Stb. 2000, 463) en het Besluit van 20 oktober 2000 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 1995, 406) in verband met de evaluatie van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 2000, 464) en de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de opheffing van het algemeen bordeelverbod treden, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, onder 4, en onderdeel B, van voornoemd besluit, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.