BESLUIT van 11 december 2000, Stb. 2000, 577, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bevordering eigenwoningbezit

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 december 2000, nr. MJZ2000147454;
     Gelet op artikel 65, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet bevordering eigenwoningbezit treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.