BESLUIT van 21 december 2000, Stb. 2000, 629, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 18 december 2000, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&P/00/84625;
     Gelet op artikel 41 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

     Hebben goedgevonden en verstaan;

 

 

Enig artikel.
De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 treedt, met uitzondering van artikel 7, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.