BESLUIT van 28 maart 2001, Stb. 2001, 177, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 februari 2001 tot wijziging van de Abw, de Ioaw en de Ioaz in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten behoeve van deelnemers aan socialeactiveringsactiviteiten (Stb. 2001, 109)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2001, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/ACT/01/17918;
     Gelet op artikel IV van de Wet van 12 februari 2001 tot wijziging van de Abw, de Ioaw en de Ioaz in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten behoeve van deelnemers aan socialeactiveringsactiviteiten (Stb. 2001, 109);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 12 februari 2001 tot wijziging van de Abw, de Ioaw en de Ioaz in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten behoeve van deelnemers aan socialeactiveringsactiviteiten (Stb. 2001, 109) treedt in werking met ingang van 1 juni 2001, met uitzondering van artikel I, onderdeel C, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.