BESLUIT van 20 november 2001, Stb. 2001, 569, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg en de Invoeringswet arbeid en zorg

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw mr. A.E. Verstand-Bogaert, van 15 november 2001, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/RV/01/78848;
     Gelet op artikel 8:2 van de Wet arbeid en zorg en artikel XXXVI van de Invoeringswet arbeid en zorg;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet arbeid en zorg en de Invoeringswet arbeid en zorg treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.