BESLUIT van 13 december 2001, Stb. 2001, 685, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbetering poortwachter

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 10 december 2001, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/01/85800, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
     Gelet op artikel XVII van de Wet verbetering poortwachter;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen van de Wet verbetering poortwachter treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.