BESLUIT van 20 december 2001, Stb. 2001, 691, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2001, nr. AM/ARV/01/86861;
     Gelet op artikel 16 van de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.