BESLUIT van 20 december 2001, Stb. 2001, 693, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van artikelen van de Verzamelwet SZW-wetten 2001

 

     Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.E. Verstand-Bogaert, van 13 december 2001, WBJA/W1/01/86239;
     Gelet op artikel XXII, eerste lid, van de Verzamelwet SZW-wetten 2001;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen van de Verzamelwet SZW-wetten 2001 treden, met uitzondering van de artikelen I en II, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.