BESLUIT van 28 februari 2002, Stb. 2002, 112, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2002, nr. BW02/58674, Directie Bestuurlijke en FinanciĆ«le Organisatie;
     Gelet op artikel XII van de Wet dualisering gemeentebestuur;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet dualisering gemeentebestuur, met uitzondering van artikel I, onderdeel DDa, II, ZZ, PPP en GGGG, en artikel XI, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.