BESLUIT van 1 mei 2002, Stb. 2002, 206, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 2001, 346) en het tijdstip waarop de artikelen 1.2a, tweede lid, 8.13a, tweede lid, en 22.2a van de Wet milieubeheer vervallen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2002, nr. MJZ2002035769, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
     Gelet op artikel XIX van de Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 2001, 346) en artikel 22.2a van de Wet milieubeheer;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 2001, 346) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.