Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WAJONG  INZAKE  HARDHEIDSCLAUSULE  EXPORT  UITKERING

Versie 13 juli 2002

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 895.
Handelingen II 2001-2002, blz. 2702-2708, 2759.
Kamerstukken I 2001-2002, 2785 (244, 244a, 244b, 244c).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 9 juli 2002.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 395, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake de export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland. Inwerkingtreding: 1 september 2002 (Stb. 2002, 448).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten zodanig te wijzigen dat, indien er sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard, het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland geŽxporteerd kan worden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten  [MvT]
Artikel 17, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x