BESLUIT van 13 juli 2002, Stb. 2002, 414, houdende de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2001

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van FinanciĆ«n van 9 juli 2002, kenmerk BZ2002-534a U;
     Gelet op artikel 111, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Comptabiliteitswet 2001 treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.