BESLUIT van 26 november 2002, Stb. 2002, 593, tot het vaststellen van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (Stb. 2002, 374), van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol en van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 november 2002, nr. HDJZ/LUV/2002-2971, Hoofddirectie Juridische Zaken;
     Gelet op artikel XVII van de Wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (Stb. 2002, 374), artikel 3.2 van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol en artikel 6.2 van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (Stb. 2002, 374), het Luchthavenindelingbesluit Schiphol en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol treden in werking met ingang van 20 februari 2003. In afwijking van de eerste volzin treedt artikel 11.15 van de daarin genoemde wet in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.