BESLUIT van 4 december 2002, Stb. 2002, 607, tot wijziging van het Besluit van 13 december 2001 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbetering poortwachter

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2002, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/02/84289;
     Gelet op artikel XVII van de Wet verbetering poortwachter;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
In het enig artikel, onderdeel b, van het Besluit van 13 december 2001 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbetering poortwachter (Stb. 2001, 685) wordt "1 januari 2003" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.