BESLUIT van 13 december 2002, Stb. 2002, 633, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen XIV, onderdeel A, B, C en E, en XV tot en met XXX van de Wet van 12 december 2002, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - Overig fiscaal pakket) (Stb. 2002, 617), in verband met de reorganisatie van de Belastingdienst per 1 januari 2003

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 12 december 2002, WDB 2002/789 M;
     Gelet op artikel XXXV, tweede lid, van de Wet van 12 december 2002, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - Overig fiscaal pakket) (Stb. 2002, 617);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen XIV, onderdeel A, B, C en E, en XV tot en met XXX van de Wet van 12 december 2002, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - Overig fiscaal pakket) (Stb. 2002, 617) treden in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.