Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  INSTROOMCIJFERS  WAO

Versie 12 december 2002

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2001-2002, 28 159.
Handelingen II 2001-2002, blz. 4438-4446, 4492.
Kamerstukken I 2001-2002, 28 159 (303, 303a, 303b); 2002-2003, 28 159 (25, 25a, 25b).
Handelingen I 2002-2003, zie vergadering d.d. 10 december 2002.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 647, houdende regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO). Inwerkingtreding: 1 april 2003 (Stb. 2003, 124).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gegevens omtrent de verkrijging van rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per werkgever bekend te maken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Instroomcijfers  [MvT]
In hoofdstuk V van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt na artikel 80 een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 80a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x