BESLUIT van 16 januari 2003, Stb. 2003, 18, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering provinciebestuur

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 januari 2002, nr. BW02/99915, Directie Bestuurlijke en FinanciĆ«le Organisatie;
     Gelet op artikel XIX van de Wet dualisering provinciebestuur;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet dualisering provinciebestuur in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.