BESLUIT van 8 februari 2003, Stb. 2003, 57, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet dualisering gemeentebestuur alsmede van de Wet van 6 februari 2003 tot aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, nr. BW2003/53039, Directie Bestuurlijke en FinanciĆ«le Organisatie;
     Gelet op artikel XII van de Wet dualisering gemeentebestuur en artikel XXI van de Wet van 6 februari 2003 tot aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. I.
Artikel I, onderdeel DDa, II, ZZ en GGGG, van de Wet dualisering gemeentebestuur treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.