BESLUIT van 24 februari 2003, Stb. 2003, 72, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet eigen risico dragen Ziektewet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/03/3128;
     Gelet op artikel VII van de Wet eigen risico dragen Ziektewet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet eigen risico dragen Ziektewet treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.