BESLUIT van 15 maart 2003, Stb. 2003, 124, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet instroomcijfers WAO

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/2003/17748;
     Gelet op artikel III van de Wet instroomcijfers WAO;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet instroomcijfers WAO treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.