Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  AANVULLING  TITEL  7.1  EN  INVOERING  TITEL  7.12  BW

Versie 5 juni 2003

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 23 095.
Handelingen II 2001-2002, blz. 2836.
Kamerstukken I 2001-2002, 23 095 (178, 178a, 178b); 2002-2003, 23 095 (38, 38a, 38b).
Handelingen I 2002-2003, zie vergaderingen d.d. 2 en 3 juni 2003.

 

 

WET van 5 juni 2003, Stb. 2003, 238, tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk). Inwerkingtreding: 1 september 2003 (Stb. 2003, 272).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de eerste titel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan te vullen met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede de zesde afdeling van de zevende titel A van Boek 7a te vervangen door een nieuwe titel Aanneming van werk, die de twaalfde titel zal vormen van Boek 7;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In de Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) wordt de volgende wijziging aangebracht:
In artikel 4, eerste lid, onderdeel a, wordt "artikel 1639 van Boek 7a" vervangen door: artikel 7.12.1 van Boek 7.

 

Art. IV.
In de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1966, 84) wordt de volgende wijziging aangebracht:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x