BESLUIT van 4 november 2003, Stb. 2003, 467, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) (Stb. 2002, 431) en het Besluit van 17 juli 2003, houdende wijziging van het Besluit patiƫntenvertrouwenspersoon Bopz en het Besluit administratieve bepalingen Bopz (Stb. 2003, 322)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 oktober 2003, kenmerk GVM/2417113;
     Gelet op artikel VIII van de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) (Stb. 2002, 431) en op artikel III van het Besluit van 17 juli 2003, houdende wijziging van het Besluit patiĆ«ntenvertrouwenspersoon Bopz en het Besluit administratieve bepalingen Bopz (Stb. 2003, 322);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen van de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) (Stb. 2002, 431) treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.