BESLUIT van 18 november 2003, Stb. 2003, 482, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten, het Besluit integere bedrijfsvoering kredietinstellingen en verzekeraars, de Wet van 30 januari 2003 tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in verband met uitbreiding van het effectentypisch gedragstoezicht naar alle financiële instellingen die actief zijn op de effectenmarkten (Stb. 2003, 103), het Koninklijk besluit van 15 maart 2003, houdende wijziging van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 ter uitvoering van artikel 18a, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 2003, 138) en de Wet van 9 oktober 2003 tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met het actualiseren van de solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf (Stb. 2003, 427)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 november 2003, Directie Financiële Markten, nr. FM 2003/01408 M;
     Gelet op artikel XIV van de Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten, artikel 16 van het Besluit integere bedrijfsvoering kredietinstellingen en verzekeraars, artikel IV van de Wet van 30 januari 2003 tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in verband met uitbreiding van het effectentypisch gedragstoezicht naar alle financiële instellingen die actief zijn op de effectenmarkten (Stb. 2003, 103), artikel II van het Koninklijk besluit van 15 maart 2003, houdende wijziging van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 ter uitvoering van artikel 18a, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 2003, 138) en artikel III van de Wet van 9 oktober 2003 tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met het actualiseren van de solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf (Stb. 2003, 427);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.