Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WW  IN  VERBAND  MET  AFSCHAFFING  VERVOLGUITKERING

Versie 19 december 2003

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2003-2004, 29 268.
Handelingen II 2003-2004, blz. 1764-1770, 1890.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 268 (A).
Handelingen I 2003-2004, zie vergaderingen d.d. 15 en 16 december 2003.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 546, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering. Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 547).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de werkloosheidslasten terug te dringen en mitsdien de vervolguitkering af te schaffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In het opschrift van hoofdstuk IIa, in het opschrift van afdeling I, paragrafen 1 en 2, van dat hoofdstuk alsmede in de artikelen 15, 52b, eerste lid, en 52d, derde en vijfde lid, vervalt: en vervolguitkering.
B.
[MvT]
In het opschrift van hoofdstuk IIa, afdeling I, paragraaf 3, vervalt: en van de vervolguitkering.
C.
[MvT]
Artikel 35c komt als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x