BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 556, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 december 2003, nr. SV/A&L/03/95351;
     Gelet op artikel XV van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.