Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  PREMIEVRIJSTELLING  OUDERE  WERKNEMERS

Versie 19 december 2003

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2002-2003, 2003-2004, 28 862.
Handelingen II 2003-2004, blz. 1530-1552, 1842-1844, 1890-1891.
Kamerstukken I 2003-2004, 28 862 (A, B, C, D).
Handelingen I 2003-2004, zie vergaderingen d.d. 15 en 16 december 2003.

BRIEF MINISTER SZW

 

 

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 557, houdende premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers. Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 558).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te stimuleren dat werkgevers oudere werknemers in dienst nemen en houden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [Brief]
Artikel 79a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering komt te luiden:
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heft op het loon van de werknemer geen basispremie als bedoeld in artikel 77:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x