BESLUIT van 25 mei 2004, Stb. 2004, 260, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 mei 2004, Directie Wetgeving, nr. 5285351/04/6;
     Gelet op artikel III van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.