Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WAO  IN  VERBAND  MET  INVOERING  BRANCHEGEWIJZE  PREMIEDIFFERENTIATIE  KLEINE  WERKGEVERS

Versie 29 juni 2004

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 2003-2004, 29 292.
Handelingen II 2003-2004, blz. 4997-5005, 5092.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 292 (A, B, C, D).
Handelingen I 2003-2004, zie vergadering d.d. 28 juni 2004.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 juni 2004, Stb. 2004, 296, tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers. Inwerkingtreding: 1 juli 2004 (Stb. 2004, 297).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om wijzigingen aan te brengen in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In de artikelen 75c, eerste lid, en 76e, onderdeel a, wordt "78, zevende lid" vervangen door: 78, zesde lid.
B.
[MvT]
Artikel 76e, onderdeel d, vervalt, onder verlettering van de onderdelen e en f tot onderdelen d en e.
C.
[MvT]
Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x